Основно училище
"Петко Рачев Славейков"
с. Кортен, общ. Нова Загора

 • Начало
 • Актуално
 • Профил на купувача
 • Обществен съвет
  Документи
 • ЗПУО
 • Училищни документи
  Проекти
 • "Подобряване на...
  История
 • Накратко
 • "Из историята...
  Петко Славейков
 • Биография
 • Творчество
 • За Славейков
  Галерия
 • Demo tour
 • Ежедневие
 • Спорт
 • Празници
  Хората
 • Учителите
 • Учениците
  Ученическо творчество
  По-добрият избор
  Гласувайте за този сайт!
  Website counter • ОБЯВЛЕНИЕ
  за набиране на предложения за доставка на продуктите
  по Схема „Училищен плод" и Схема „Училищно мляко"

  Публикувано на 13.05.2019 г.


  ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9033708
  „Доставка на готови закуски и готов топъл обяд
  за учениците в ОУ „Петко Рачев Славейков” – с. Кортен, общ. Нова Загора
  за учебните 2014/2015 и 2015/2016 г. /от 01.11.2014г. до 31.10.2015г./”
  ПО ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
  „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“


  Всички документи изтеглете от тук

  Публикувано на 16.09.2014 година


  Протокол - 23.10.2014 г.  ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9004935
  „Доставка на готови закуски и готов топъл обяд
  за учениците в ОУ „Петко Рачев Славейков" - с. Кортен, общ. Нова Загора
  за учебните 2012/2013, 2013/2014 и 2014/2015 г."
  ПО ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
  „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес"


  Публична покана  Документация

  Договор

  Образци на документи


  Публикувано на 9.VІІІ.2012 г.
  Душата на учителя
 • Нашето село

  Игрички с други

 • сантасе
 • шах
 • дама
 • не се сърди, човече
 • бесенка
 • табла
  ПОМАГАЛО.КОМ
  Спечели лаптоп!
  Регистриран в