Уважаеми Кортенци,

Предоставям Ви информация за резултатите от изпитите след VІІ клас по Български език и литература и по Математика. За достоверността й може да направите справка в сайта на Регионалния инспекторат по образованието на МОН – гр. Сливен.

С увеличен шрифт са имената на учениците, които са имали възможност да бъдат обучавани в КОРТЕНСКОТО училище, тъй като след раждането си са живели, а и някои от тях продължават да живеят, в с. Кортен. Само двама от тях се възползваха от тази си възможност.

Резултатите на възпитаниците на КОРТЕНСКОТО училище показват, че образователния процес в КОРТЕНСКОТО училище по нищо не отстъпва на този в „елитните” новозагорски училища. Явно е, че „основателните” причини за преместването на КОРТЕНСКИТЕ деца в новозагорски училища не са основателни.

Не съм забравила и кандидат-гимназистката кампания на набор `89, когато и двамата кандидатствали ученици от КОРТЕНСКОТО училище бяха приети след успешно положени изпити.

Благодаря на родителите, които гласуваха доверие в КОРТЕНСКОТО училище. Осмелявам се да вярвам, че техният брой ще се увеличава.

 

Ръководител информационно обслужване
в ОУ „П. Р. Славейков” – с. Кортен
ПЕНКА ПЕЕВА